Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Hỗn hợp X gồm FeS2 và MS ( tỉ lệ mol 1 : 2, M là

Hỗn hợp X gồm FeS2 và MS ( tỉ lệ mol 1 : 2, M là

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hỗn hợp X gồm FeS2 và MS ( tỉ lệ mol 1 : 2, M là kim loại có số oxi hóa không đổi trong các hợp chất). Cho 71,76 gam X tác dụng hoàn toàn với dung dịch HNO3 đặc nóng thu được 83,328 lít khí NO2 (là sản phẩm khử duy nhất, ở đktc) và dung dịch Y. Thêm BaCl2 dư vào dung dịch Y thì thu được m gam kết tủa. Giá trị gần nhất của m là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Hỗn hợp X gồm a mol FeS2 và 2a mol MS

FeS2 -> Fe+3 + 2S+6 + 15e

MS -> M+2 + S+6 + 8e

N+5 + 4e -> N+1

Bảo toàn e : 15a + 16a = 3,72 => a = 0,12 mol

=>M = 207 (Pb)

3FeS2 -> 2Fe2(SO4)3 ; PbS -> PbSO4

( chỉ cân bằng S)

Do PbSO4 không điện ly ra SO42- ( không đáng kể)

=> nSO4 = nFe2(SO4)3 = 0,24 mol = nBaSO4

=> mBaSO4 = 55,92g

=>A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn