Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Hỗn hợp X gồm H2 và 2 anđehit (no, đơn chức, mạch

Hỗn hợp X gồm H2 và 2 anđehit (no, đơn chức, mạch

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hỗn hợp X gồm H2 và 2 anđehit (no, đơn chức, mạch hở, M<88). Tỉ khối của X so với Heli là 5,1534. Đun nóng hỗn hợp X (có xúc tác thích hợp) đến phản ứng hoàn toàn, thu được hỗn hợp Y có tỉ khối so với Heli là 10,3068. Nếu cho 0,88 mol X phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3 dư, thu được m gam kết tủa. Giá trị lớn nhất của m là

 


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn