Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hỗn hợp X gồm hiđro, propen, propanal, ancol alylic (CH<sub>

Hỗn hợp X gồm hiđro, propen, propanal, ancol alylic (CH<sub>

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hỗn hợp X gồm hiđro, propen, propanal, ancol alylic (CH2=CH-CH2OH). Đốt cháy hoàn toàn 1 mol hỗn hợp X thu được 40,32 lít CO2 (đkc). Đun X với bột Ni, sau một thời gian thu được hỗn hợp Y, tỉ khối hơi của Y so với X là 1,25. Dẫn 0,1 mol hỗn hợp Y qua dung dịch brom dư, thấy hết m gam brom. Giá trị của m là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Qui hỗn hợp đầu về H2 ; C3H6 ; C3H6O

,nCO2 = 3nC3 => nC3 = 0,6 mol => nH2 = 0,4 mol

Do mX = mY => dY/X = MY : MX = nX : nY

=> nY = 0,8 mol => nH2 pứ = nX – nY = 0,2 mol

=> nPi(Y) = nPi(X) – nH2 pứ = 0,6 – 0,2 = 0,4 mol

Xét 0,1 mol Y có nPi = 0,05 mol

=> m = 8g

=>C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn