Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hỗn hợp X gồm hidro, propen, propanal và ancol anlylic. Đốt

Hỗn hợp X gồm hidro, propen, propanal và ancol anlylic. Đốt

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hỗn hợp X gồm hidro, propen, propanal và ancol anlylic. Đốt cháy 1 mol hỗn hợp X thu được 40,32 lít khí  CO2(đktc). Đun nóng hỗn hợp X với bột Ni một thời gian thu được hỗn hợp Y có tỉ khối hơi so với X bằng 1,25. Nếu lấy 0,1mol hỗn hợp Y thì phản ứng vừa đủ với 0,25 lít dung dịch Br2 x mol/l. Giá trị của x là :


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Coi X gồm H2 ; C3H6 ; C3H6O

,nCO2 = 1,8 mol => nC3H6 + nC3H6O = 0,6 mol => nH2 = 0,4 mol

Do mX = mY => MY : MX = 1,25 => nX: nY = 1,25 => nY = 0,8 mol

=> nH2 pứ = 1 – 0,8 = 0,2 mol

Có npi(X) = nC3H6 + nC3H6O = 0,6 mol => npi(Y) = npi(X) – nH2 pứ = 0,4 mol = nBr2

Vậy với 0,1 mol Y  phản ứng thì nBr2 = 0,4.0,1/0,8 = 0,05 mol

=> x = 0,2 lit

=>A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn