Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Hỗn hợp X gồm Mg, MgO, Ca và CaO. Hòa tan 10,72 gam X vào du

Hỗn hợp X gồm Mg, MgO, Ca và CaO. Hòa tan 10,72 gam X vào du

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hỗn hợp X gồm Mg, MgO, Ca và CaO. Hòa tan 10,72 gam X vào dung dịch HCl vừa đủ thu được 3,248 lít khí (đktc) và dung dịch Y. Trong Y có 12,35 gam MgCl2 và m gam CaCl2. Giá trị m là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Gọi số mol của Mg: x mol; Ca: y mol; O: z mol

Ta có:  24x+40y+16z=10,72

Bảo toàn e: 2x + 2y = 2z+2 . 0,145

x= nMgCl2=0,13

=>  y =0,14 và z=0,125

=>  m=0,14(40+71)=15,54 gam

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn