Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hỗn hợp X gồm một ancol và một axit cacboxylic đều no, đơn c

Hỗn hợp X gồm một ancol và một axit cacboxylic đều no, đơn c

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hỗn hợp X gồm một ancol và một axit cacboxylic đều no, đơn chức, mạch hở, có cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử. Đốt cháy hoàn toàn 51,24 gam X, thu được 101,64 gam CO2. Đun nóng 51,24 gam X với xúc tác H2SO4 đặc, thu được m gam este (hiệu suất phản ứng este hóa bằng 60%). Giá trị m gần nhất với giá trị nào sau đây?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Phương pháp : bảo toàn nguyên tố, Bảo toàn khối lượng, tính lượng chất theo hiệu suất.

Gọi số mol ancol và axit lần lượt là x và y

Vì 2 chất đều no đơn chức nên khi đốt cháy : nH2O = nCO2 + nancol = 2,31 + x

Bảo toàn O : nO2.2 + nancol + 2naxit = 2nCO2 + nH2O => nO2= (3,465 – y) mol

Bảo toàn khối lượng : mX + mO2 = mCO2 + mH2O

=> 9x + 16y = 9,45 => 9(x+y) < 9,45 < 16(x+y)

=> 0,59 < (x + y) < 1,05

Gọi số C trong mỗi chát là n => nCO2 = 2,31 = n.(x + y) => (x + y) = 2,31/n

=> 2,2 < n n = 3

=> x = 0,41 ; y = 0,36 mol

C2H5COOH + C3H7OH -> C2H5COOC3H7 + H2O

=> Tính theo chất phản ứng thiếu (axit) => neste = naxit.H% = 0,216 mol

=> n = 25,056g

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn