Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hỗn hợp X gồm N2 và H2 có tỉ khối so v

Hỗn hợp X gồm N2 và H2 có tỉ khối so v

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hỗn hợp X gồm N2 và H2 có tỉ khối so với H2 bằng 3,6. Sau khi tiến hành phản ứng tổng hợp amoniac trong bình kín (có xúc tác bột Fe) thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với H2 bằng 4. Hiệu suất phản ứng tổng hợp amoniac là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Có MX = 7,2 Áp dụng qui tắc đường chéo : nH2 : nN2 = 4 : 1

Đặt nH2 = 4 mol ; nN2 = 1 mol

N2 + 3H2 ® 2NH3

x ® 3x   ®   2x

=> nY = 5 – 2x mol

Bảo toàn khối lượng : mX = mY = 4.2 + 1.28 = 36g

=> MY= 4.2 = (frac{{36}}{{5 - 2x}}) => x = 0,25 mol

Tính H theo N2 (hiệu suất cao hơn) => H = 25%

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập hóa học 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn