Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hỗn hợp X gồm Na,Ba,Na<sub>2</sub>O,BaO. Hòa tan hoàn toàn 2

Hỗn hợp X gồm Na,Ba,Na<sub>2</sub>O,BaO. Hòa tan hoàn toàn 2

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hỗn hợp X gồm Na,Ba,Na2O,BaO. Hòa tan hoàn toàn 21,9g X vào nước thu được 1,12 lit khí H2(dktc) và dung dịch Y , trong đó có 20,52g Ba(OH)2 . Cho toàn bộ dung dịch Y tác dụng với 100 ml dung dịch Al2(SO4)3 0,5M thu được m gam kết tủa. Giá trị của  m là :


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

, ta có : ne KL = 2nH2 = 2.0,05 = 0,1 mol

Nếu đốt cháy hết X bằng oxi thu được hỗn hợp oxit Z thì nO2 pứ = ¼ ne KL = 0,025 mol

=> mZ = mO2 + mX = 22,7g = mBaO + mNa2O

Lại có nBa(OH)2 = nBaO = 0,12 mol => nNa2O = 0,07 mol

=> Y có : 0,12 mol Ba(OH)2 ; 0,14 mol NaOH => nOH = 0,38 mol

,nAl2(SO4)3 = 0,05 mol => nAl3+ = 0,1 mol

=> nAl(OH)3 = 4nAl3+ - nOH = 0,02 mol

=> Kết tủa gồm 0,02 mol Al(OH)3 ; 0,12 mol BaSO4

=> m = 29,52g

=>B

 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn