Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hỗn hợp X gồm OHC-C≡C-CHO; HOOC-C≡C-COOH, OHC-C≡C-COOH. Cho

Hỗn hợp X gồm OHC-C≡C-CHO; HOOC-C≡C-COOH, OHC-C≡C-COOH. Cho

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hỗn hợp X gồm OHC-C≡C-CHO; HOOC-C≡C-COOH, OHC-C≡C-COOH. Cho m gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch AgNO3 trong nước amoniac dư (đun nóng nhẹ) thu được 43,2 gam Ag. Mặt khác m gam hỗn hợp X tác dụng với NaHCO3 dư thu được 11,648 lít CO(đktc). Thêm m’ gam glucozơ vào m gam hỗn hợp X sau đó đem đốt cần 60,032 lít O2 (đktc), sản phẩm sinh ra được hấp thụ vào dung dịch Ba(OH)2 dư thu được 614,64 gam kết tủa. Giá trị của (m + m’) là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Phương pháp : Qui đổi

Cắt các chất trong X thành C; CHO; COOH với :

, nCHO = (43,2/108)/2 = 0,2 mol

, nCOOH = nCO2 = 0,52 mol. Để ý thấy nC = nCHO + nCOOH => nC = 0,72 mol

=>  m = 0,72.12 + 0,52.45 + 0,2.29 = 37,84g

Số mol O2 cần để đốt m gam X là: 0,2.(1 + ¼ + ½ ) + 0,72 + 0,52. ¼ = 1 mol

Số mol O2 cần để đốt m’ gam glu là 2,68 – 1 = 1,68 mol

=>  nglu = 1,68/6 = 0,28 mol

=>  m’ = 0,28.180 = 50,4g  

Vậy m + m’ = 37,84 + 50,4 = 88,24 g

 Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn