Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Hỗn hợp X gồm propan, etylen glicol và một số ancol no đơn c

Hỗn hợp X gồm propan, etylen glicol và một số ancol no đơn c

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hỗn hợp X gồm propan, etylen glicol và một số ancol no đơn chức mạch hở (trong đó propan và etylen glicol có số mol bằng nhau). Đốt cháy hoàn toàn 5,444 gam X rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch Ba(OH)2 dư thấy khối lượng bình tăng lên 16,58 gam và xuất hiện m gam kết tủa trong bình. Giá trị của m gần với giá trị nào sau đây nhất?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

X gồm C3H8 ; C2H6O2 ; ancol khác.

Vì số mol C3H8 và C2H6O2 bằng nhau => qui về C3H8O và C2H6O

=> Hỗn hợp X gồm các ancol no đơn chức mạch hở

,mbình tăng = mCO2 + mH2O = 16,58g

Bảo toàn khối lượng : mX + mO2 = mCO2 + mH2O

=> nO2 = 0,348 mol

Ta có : nX = nO(X) = nH2O – nCO2.

Bảo toàn O : nO(X) +2nO2 = 2nCO2 + nH2O

=> 3nCO2 = 2nO2 => nCO2 = 0,232 mol

=> mBaCO3  = 45,704g

=>A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn