Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hỗn hợp X gồm vinylaxetilen và hiđro có tỷ khối hơi so với H

Hỗn hợp X gồm vinylaxetilen và hiđro có tỷ khối hơi so với H

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hỗn hợp X gồm vinylaxetilen và hiđro có tỷ khối hơi so với H2 là 16. Đun nóng hỗn hợp X một thời gian thu được 1,792 lít hỗn hợp khí Y (ở đktc). Hỗn hợp khí Y phản ứng vừa đủ với dung dịch chứa 25,6 gam Br2 trong CCl4. Thể tích không khí (chứa 20% O2 và 80% N2 về thể tích, ở đktc) cần dùng để đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp Y là:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

có vinylaxetilen là C4H4  :x mol và hidro H2 :y mol

hỗn hợp (X) => x = 1,5y có MX = 32 gam/mol có  npi = nBr2 = 0,16 mol có ngiảm = nX – nY = nH2 pứ = npi => (x + y) – 0,08 = 3x – 0,16 => x = 0,06 mol ; y = 0,04 mol

C4H4 + 5O2 -> 4CO2 + 2H2O

H2 + ½ O2 -> H2O => nO2 = 5x = 0,5y = 0,32 mol => V = 35,84 lit

=>D

( * ) Xem thêm: Tổng ôn tập hóa hữu cơ, Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn