Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Hỗn hợp Y gồm hai hợp chất hữu cơ phản ứng vừa đủ với 400 ml

Hỗn hợp Y gồm hai hợp chất hữu cơ phản ứng vừa đủ với 400 ml

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hỗn hợp Y gồm hai hợp chất hữu cơ phản ứng vừa đủ với 400 ml dung dịch NaOH 0,2M thu được dung dịch Z và 0,03 mol hơi ancol T. Nếu đốt cháy hết hỗn hợp Y trên rồi hấp thụ hết sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch vôi trong (dư) thì khối lượng bình tăng 13,64 gam. Hai chất trong Y là

 

 


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

n NaOH = 0,4. 0,2 = 0,08 mol

Dễ thấy ở các đáp án cho chúng ta tất cả các hợp chất đều no, đơn chức, mạch hở

=> để đơn giản, gọi CTPT cho 2 chất hữu cơ trong Y là CnH2nO2

Mặt khác, n ancol < n kiềm

 

=> Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn