Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hợp chất được tạo thành từ nguyên tố A có tổng số elect

Hợp chất được tạo thành từ nguyên tố A có tổng số elect

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hợp chất được tạo thành từ nguyên tố A có tổng số electron trên phân lớp p là 10 và nguyên tố B chỉ có 1 electron ở phân lớp s. Loại liên kết hóa học giữa A và B là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Viết cấu hình e ⟹ Vị trí và tính chất của 2 nguyên tố ⟹ Loại liên kết của hai nguyên tố.

Giải chi tiết:

Nguyên tố A có tổng số e trên phân lớp p là 10 ⟹ Cấu hình e của A là 1s22s22p63s23p4

⟹ Nguyên tố A là phi kim thuộc nhóm VIA.

Nguyên tố B chỉ có 1 e phân lớp s  ⟹ Cấu hình e của B là 1s1

⟹ Nguyên tố B là Hiđro thuộc nhóm IA.

⟹ Liên kết hóa học giữa A và B là liên kết cộng hóa trị có cực.

Đáp án B

Ý kiến của bạn