Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hợp chất hữu cơ A có tỉ khối hơi so với H2 là 30.

Hợp chất hữu cơ A có tỉ khối hơi so với H2 là 30.

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hợp chất hữu cơ A có tỉ khối hơi so với H2 là 30. Đốt cháy hoàn toàn 0,3g A chỉ thu được 224 ml CO2 và 0,18g H2O. Chất A phản ứng được với Na tạo H2 và có phản ứng tráng bạc. Vậy A là :


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Đáp án : B

 

MA = 60g => nA = 0,005 mol

nCO2 = 0,01 mol => số C trong A = 0,01 : 0,005 = 2

nH2O = 0,01 mol => Số H trong A = 2.0,01 : 0,005 = 4

=> Số O trong A = 2 => A là C2H4O2

A phản ứng tráng bạc => có nhóm CHO => Chỉ có : HO – CH2 – CHO thỏa mãn điều kiện + Na -> H2

 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn