Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Hợp chất hữu cơ mạch hở X có công thức CnH2n

Hợp chất hữu cơ mạch hở X có công thức CnH2n

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hợp chất hữu cơ mạch hở X có công thức CnH2n-2O2, trong đó cacbon chiếm 50% về khối lượng. Khi hidro hóa hoàn toàn X thu được chất hữu cơ Y tác dụng được với Cu(OH)2 tạo phức màu xanh lam đậm. Nhận định nào sau đây sai:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn