Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hợp chất hữu cơ X (C,H,O) có M<sub>X</sub> < 140. Cho 2,76g

Hợp chất hữu cơ X (C,H,O) có M<sub>X</sub> < 140. Cho 2,76g

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hợp chất hữu cơ X (C,H,O) có MX < 140. Cho 2,76g gam X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ , sau đó chưng khô phần hơi chỉ có H2O , phần rắn Y chứa 2 muối nặng 4,44g. Nung nóng Y trong O2 dư thu được 0,03mol Na2CO3  ; 0,11 mol CO2 ; 0,05 mol H2O. Số công thức cấu tạo có thể có của X là :


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

nNaOH = 2nNa2CO3 = 2.0,03 = 0,06(mol)  X phản ứng với NaOH thì sản phẩm là muối. Nếu có sản phẩm khác thì đó là nước.  X + NaOH → muối + H2O  mH2O(1) = mX + mNaOH - m(muối) = 2,76 + 40.0,06 - 4,44 = 0,72(g)  nH2O(1) = 0,72/18 = 0,04(mol)  Số mol C trong X:  nC = nNa2CO3 + nCO2 = 0,14(mol)  Số mol H trong X:  nH = 2.nH2O(2) + 2.nH2O(1) - nNaOH = 2.0,05 + 2.0,04 - 0,06 = 0,12(mol)  Số mol O trong X:  nO = (2,76 - 12.0,14 - 1.0,12)/16 = 0,06(mol)  nC:nH:nO = 0,14 : 0,12 : 0,06 = 7 : 6 : 3  Công thức: (C7H6O3)n  Mx < 140 ⇒ 138n < 140 ⇒ n = 1  nX = 2,76/138 = 0,02(mol)  nNaOH/nX = 0,06/0,02 = 3  nH2O(1)/nX = 0,04/0,02 = 2  Một phân tử X phản ứng với ba phân tử NaOH tạo ra muối hai phân tử H2O  X là este của HCOOH với phenol có hai nhóm −OH gắn với vòng benzen  X: HCOOC6H4OH (ba vị trí ortho, meta, para) => 3CTCT HCOOC6H4OH + 3NaOH → HCOONa + C6H4(ONa)2 + 2H2

=>B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn