Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử C7H8<

Hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử C7H8<

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử C7H8O2 chứa vòng benzen. Biết rằng 1 mol X phản ứng vừa đủ với 2 mol NaOH. Số đồng phân của X thỏa mãn là

        


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Các công thức cấu tạo thỏa mãn là:

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn