Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hợp chất hữu cơ X có khối lượng phân tử 60 đvC, chỉ chứa các

Hợp chất hữu cơ X có khối lượng phân tử 60 đvC, chỉ chứa các

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hợp chất hữu cơ X có khối lượng phân tử 60 đvC, chỉ chứa các nguyên tố C,H,O. Số CTCT mạch hở có thể có của X là?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

M = 60

+/ X chỉ có C và H => không có CT thỏa mãn

+/ X có Oxi :  +/ 1 Oxi => X là C3H7OH ( 2CTCT ancol và 1 CT ete)

                     +/ 2 Oxi : X là CH3COOH ; HO – CH2 – CHO

                                            HCOOCH3

                     +/ 3 Oxi : không có chất thỏa mãn

=> có 6 CTCT thỏa mãn

=>C

( * ) Xem thêm: Tổng ôn tập hóa hữu cơ, Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn