Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Hợp chất hữu cơ X tác dụng được với dung dịch KOH và dung dị

Hợp chất hữu cơ X tác dụng được với dung dịch KOH và dung dị

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hợp chất hữu cơ X tác dụng được với dung dịch KOH và dung dịch brom nhưng không tác dụng với dung dịch KHCO3. Tên gọi của X là

 


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

=> D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn