Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Hợp chất hữu cơ X tác dụng với dung dịch NaOH và dung dịch B

Hợp chất hữu cơ X tác dụng với dung dịch NaOH và dung dịch B

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hợp chất hữu cơ X tác dụng với dung dịch NaOH và dung dịch Brom nhưng không tác dụng với dung dịch NaHCO3. Tên gọi của X là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

=>B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn