Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Hợp chất nào sau đây trong phân tử có cả 3 loại liên kết (cộ

Hợp chất nào sau đây trong phân tử có cả 3 loại liên kết (cộ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hợp chất nào sau đây trong phân tử có cả 3 loại liên kết (cộng hóa trị, ion và liên kết cho nhận) ?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

=>A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn