Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hợp chất tạo bởi nguyên tố A có cấu hình e lớp ngoài cù

Hợp chất tạo bởi nguyên tố A có cấu hình e lớp ngoài cù

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hợp chất tạo bởi nguyên tố A có cấu hình e lớp ngoài cùng 3s1 và nguyên tố B có cấu hình e lớp ngoài cùng 2s22p4. Loại liên kết hóa học giữa A và B là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dựa vào cấu hình e lớp ngoài cùng của 2 nguyên tố xác định được vị trí của hai nguyên tố trong Bảng tuần hoàn ⟹ loại liên kết hóa học.

Giải chi tiết:

Nguyên tố A có cấu hình e lớp ngoài cùng 3s⟹ A là kim loại thuộc nhóm IA (kim loại điển hình).

Nguyên tố B có cấu hình e lớp ngoài cùng 2s22p4 ⟹ B là phi kim thuộc nhóm VIA (phi kim điển hình).

Liên kết giữa kim loại điển hình và phi kim điển hình thuộc loại liên kết ion.

Đáp án C

Ý kiến của bạn