Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hợp chất tạo bởi nguyên tố X có số hiệu nguyên tử là 3

Hợp chất tạo bởi nguyên tố X có số hiệu nguyên tử là 3

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hợp chất tạo bởi nguyên tố X có số hiệu nguyên tử là 3 và nguyên tố Y có số hiệu nguyên tử lớn hơn hơn số hiệu nguyên tử X là 6. Loại liên kết hóa học giữa X và Y là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Từ Z viết cấu hình e ⟹ Vị trí của X, Y trong BTH các nguyên tố hóa học


Suy ra loại liên kết hóa học giữa X và Y

Giải chi tiết:

ZX = 3 ⟹ Cấu hình e của X là 1s22s1 ⟹ X là kim loại điển hình thuộc nhóm IA.

ZY = ZX + 6 = 9 ⟹ Cấu hình e của Y là 1s22s22p5 ⟹ Y là phi kim điển hình thuộc nhóm VIIA.

Liên kết giữa kim loại điển hình và phi kim điển hình thuộc loại liên kết ion.

Đáp án C

Ý kiến của bạn