Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hợp chất X (chứa C, H, O, N) có công thức phân tử trùng với

Hợp chất X (chứa C, H, O, N) có công thức phân tử trùng với

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hợp chất X (chứa C, H, O, N) có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất, vừa tác dụng với axit vừa tác dụng với kiềm. Trong X, % khối lượng của nguyên tố C, H, N lần lượt là 40,449% ; 7,865% ; 15,73%. Khi cho 4,45g X phản ứng hoàn toàn với NaOH (đun nóng) được 4,85g muối khan. Nhận định nào về X sau đây không đúng :


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Phương pháp : Xác định công thức phân tử dựa trên tỉ lệ phần trăm nguyên tố

%mC : %mH : %mO : %mN = 40,449 : 7,865 : 35,956 : 15,73

=> nC : nH : nO : nN = 3,37 : 7,865 : 2,25 : 1,12 = 3 : 7 : 2 : 1

Vì CTPT trùng CTĐGN => X là C3H7O2N

Vì X phản ứng NaOH tạo muối => có nhóm COO

,nX = nmuối = 0,05 mol => Mmuối = 97g

=> X chỉ có thể là : H2N-C2H4COOH

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn