Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Hợp chất X có các tính chất : (1) Là chất khí ở nhiệt độ th

Hợp chất X có các tính chất : (1) Là chất khí ở nhiệt độ th

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hợp chất X có các tính chất :

(1) Là chất khí ở nhiệt độ thường, nặng hơn không khí.

(2) Làm nhạt màu dung dịch thuốc tím.

(3) Bị hấp thụ bởi dung dịch Ba(OH)2 dư tạo kết tủa trắng.

                        X là chất nào trong các chất sau :


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

(2) Làm nhạt màu dung dịch thuốc tím. → Loại C

(3) Bị hấp thụ bởi dung dịch Ba(OH)2 dư tạo kết tủa trắng.      → Loại A với D   

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn