Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Hợp  chất X  có  công  thức  phân  tử C3H2</

Hợp  chất X  có  công  thức  phân  tử C3H2</

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hợp  chất X  có  công  thức  phân  tử C3H2O3 và  hợp  chất Y  có  công  thức  phân  tử C3H4O2. Biết khi đun nóng  với  lượng dư dung dịch AgNO3  trong NH3  thì 1 mol X  hoặc 1 mol Y đều  tạo  ra 4 mol Ag. Tổng số công thức cấu  tạo của X và Y thỏa mãn điều kiện bài toán là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn