Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hợp chất X có công thức phân tử C<sub>3</sub>H<sub>2</sub>O<

Hợp chất X có công thức phân tử C<sub>3</sub>H<sub>2</sub>O<

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hợp chất X có công thức phân tử C3H2O3  và hợp chất Y có công thức phân tử C3H4O2. Biết khi đun nóng với lượng dư dung dịch AgNO3  trong NH3 thì 1 mol X hoặc 1 mol Y đều tạo ra 4 mol Ag. Tổng số công thức cấu tạo của X và Y thỏa mãn điều kiện bài toán là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Phản ứng HCOOCH=CH2 đun nóng trong AgNO3/NH3 tráng bạc theo tỉ lệ 1 : 4  (thủy phân rồi mới cộng AgNO3/NH3)  

Ta tìm được 3 chất là: HOC-CO-CHO (2 chức andehit, 1 chức xeton); HCOOCH=CH2 và CH2(CHO)2

=> Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn