Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hợp chất X có công thức phân tử C<sub>4</sub>H<sub>6</sub>O<

Hợp chất X có công thức phân tử C<sub>4</sub>H<sub>6</sub>O<

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hợp chất X có công thức phân tử C4H6O3. X phản ứng được với Na, NaOH và có phản ứng tráng bạc. Công thức cấu tạo của X có thể là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

=>B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn