Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hợp chất X mạch hở có CTPT C<sub>4</sub>H<sub>8</sub> khi tá

Hợp chất X mạch hở có CTPT C<sub>4</sub>H<sub>8</sub> khi tá

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hợp chất X mạch hở có CTPT C4H8 khi tác dụng với HBr cho một sản phẩm hữu cơ duy nhất. Công thức cấu tạo của X là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

C4H8 mạch hở + HBr cho sản phẩm hữu cơ duy nhất => X phải có tính đối xứng

=>C

( * ) Xem thêm: Tổng ôn tập hóa hữu cơ, Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn