Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

How many records has he sold over one million one milli

How many records has he sold over one million one milli

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

How many records has he sold?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Đọc hiểu

Giải chi tiết:

Ông ấy đã bán được bao nhiêu đĩa hát?

A. hơn một triệu

B. một triệu

C. một tỷ

D. hơn một tỷ

Thông tin: He has sold over one billion records, more than any other artist.

Tạm dịch: Ông đã bán được hơn một tỷ đĩa hát, nhiều hơn bất kỳ nghệ sĩ nào khác.

Chọn D.

Ý kiến của bạn