Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hướng gió chính gây mưa cho Đồng bằng Bắc Bộ vào mùa hè là :

Hướng gió chính gây mưa cho Đồng bằng Bắc Bộ vào mùa hè là :

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hướng gió chính gây mưa cho Đồng bằng Bắc Bộ vào mùa hè là :


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn