Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hướng núi Tây Bắc- Đông Nam ở nước ta điển hình ở vùng:

Hướng núi Tây Bắc- Đông Nam ở nước ta điển hình ở vùng:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hướng núi Tây Bắc- Đông Nam ở nước ta điển hình ở vùng:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn