Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Huyện đảo Phú Quý là đảo thuộc tỉnh Quảng Ninh Quảng Ng

Huyện đảo Phú Quý là đảo thuộc tỉnh Quảng Ninh Quảng Ng

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Huyện đảo Phú Quý là đảo thuộc tỉnh


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Sử dụng Atlat Địa lí trang 4 – 5

Giải chi tiết:

Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam, NXB Giáo dục trang 4-5 huyện đảo Phú Quý thuộc tỉnh Bình Thuận

Chọn D

Ý kiến của bạn