Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

I think you do exercise regularly in order to keep you

I think you do exercise regularly in order to keep you

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

I think you ____ do exercise regularly in order to keep your body in good shape.


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Động từ khuyết thiếu

Giải chi tiết:

must + V-nguyên thể: phải làm gì

should = ought to + V-nguyên thể: nên làm gì

Tạm dịch: Mình nghĩ cậu nên tập thể dục thường xuyên để giữ cho thân hình cân đối.

Chọn D.

Ý kiến của bạn