Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

I will leave the party early because I must studying fo

I will leave the party early because I must studying fo

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

I will leave the party early because I must studying for my exam.


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Động từ khuyết thiếu

Giải chi tiết:

must + V_nguyên thể: phải làm gì

Sửa: “studying” => “study”

Tạm dịch: Tôi sẽ rời bữa tiệc sớm bởi vì tôi phải học cho kì thi.

Chọn D.

Ý kiến của bạn