Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

I will pay back the money to you Peter said Mary Mary a

I will pay back the money to you Peter said Mary Mary a

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

"I will pay back the money to you, Peter," said Mary.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Câu tường thuật đặc biệt

Giải chi tiết:

Cấu trúc với một số động từ tường thuật:

apologize to sb for (not) V-ing: xin lỗi ai vì làm gì

promise to V: hứa làm gì

offer to V: yêu cầu, đề nghị làm gì

suggest V-ing: đề nghị cùng làm gì

Tạm dịch: "Mình sẽ trả lại tiền cho cậu, Peter," Mary nói.

= B. Mary hứa sẽ trả lại tiền cho Peter.

A. Mary xin lỗi Peter vì đã mượn tiền của cậu ta. => sai về nghĩa

C. Mary đề nghị trả lại tiền cho Peter. => sai về nghĩa

D. Mary đề nghị cùng trả lại tiền cho Peter. => sai về nghĩa

Chọn B.

Ý kiến của bạn