Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ideally Id like to work at home but there is no way my

Ideally Id like to work at home but there is no way my

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ideally, I'd like to work at home but there is no way my boss agrees with that.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Từ vựng

Giải chi tiết:

ideally (adv): một cách lý tưởng, tốt nhất là

A. Generally (adv): Nói chung

B. Luckily (adv): May mắn là

C. Preferably (adv): Tốt nhất

D. Fortunately (adv): May mắn thay

=> Ideally = Preferably

Tạm dịch: Tốt nhất, tôi muốn làm việc ở nhà nhưng không đời nào sếp của tôi đồng ý với điều đó.

Chọn C.

Ý kiến của bạn