Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

In the accident she was thrown violent forwards In the

In the accident she was thrown violent forwards In the

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

In the accident, she was thrown violent forwards.


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Từ loại – trạng từ

Giải chi tiết:

violent (adj): có tính bạo lực

violently (adv): một cách bạo lực

Đứng sau động từ “was thrown” cần dùng trạng từ.

Sửa: violent => violently

Tạm dịch: Trong vụ tai nạn, cô ấy đã bị văng mạnh về phía trước.

Chọn D.

Ý kiến của bạn