Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Indiana University one of the largest ones in the natio

Indiana University one of the largest ones in the natio

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Indiana University, one of the largest ones in the nation, is located in a ______town.


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn