Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ion nào sau đây có số electron độc thân nhiều nhất? (Cho Fe

Ion nào sau đây có số electron độc thân nhiều nhất? (Cho Fe

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ion nào sau đây có số electron độc thân nhiều nhất? (Cho Fe (Z = 26), Cr (Z = 24), Cu (Z = 29), Al (Z = 13))


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Fe2+: 1s22s22p63s23p63d6 => Fe2+ có 4 electron độc thân:

            

Cu2+: 1s22s22p63s23p63d9=> Cu2+ có 1 electron độc thân

             

Cr3+: 1s22s22p63s23p63d3 => Cr3+ có 3 electron độc thân

              

Al3+: 1s22s22p6                 => Al3+ không có electron độc thân

               

Ta thấy Fe2+có nhiều electron độc thân nhất

=> Chọn A.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn