Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ion R+ có cấu hình electron phân lớp ngoài cùng là 2p6

Ion R+ có cấu hình electron phân lớp ngoài cùng là 2p6

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ion R+ có cấu hình electron phân lớp ngoài cùng là 2p6. Cấu hình electron nguyên tử của R là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Nguyên tử R mất 1e để hình thành ion R+.


Từ cấu hình e của ion R+ suy ra cấu hình e của R.

Giải chi tiết:

Nguyên tử R mất 1e để hình thành ion R+ ⟹ Cấu hình e của nguyên tử R là 1s22s22p63s1.

Đáp án B

Ý kiến của bạn