Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Isoamyl axetat là este có mùi chuối chín có khối lượng phân

Isoamyl axetat là este có mùi chuối chín có khối lượng phân

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Isoamyl axetat là este có mùi chuối chín có khối lượng phân tử là.


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Isoamyl axetat: CH3COO-CH2CH2CH(CH3)CH3

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn