Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

It is imperative that all migrants the regulations of

It is imperative that all migrants the regulations of

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

It is imperative that all migrants _______ the regulations of the residential areas they move to.


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Thức giả định

Giải chi tiết:

Cấu trúc thức giả định với một số tính từ: It + is + adj* + that + S + (should) V-nguyên thể

Một số tính từ adj* theo cấu trúc này: necessary, imperative, advisable,…

Tạm dịch: Tất cả những người di cư phải bắt buộc tuân theo các quy định của khu dân cư mà họ chuyển đến.

Chọn D.

Ý kiến của bạn