Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

It was a mistake of Tony to buy that house Tony shouldn

It was a mistake of Tony to buy that house Tony shouldn

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

It was a mistake of Tony to buy that house.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Động từ khuyết thiếu

Giải chi tiết:

- Cấu trúc phỏng đoán với động từ khuyết thiếu:

shouldn’t have P2: lẽ ra không nên làm gì (điều không nên làm nhưng mà lại làm rồi)

couldn’t have P2: không thể làm được gì mặc dù rất muốn làm điều đó

can’t have P2: không thể nào là đã làm gì

needn’t have P2: lẽ ra không cần làm gì (điều không cần thiết nhưng mà lại làm rồi)

- be a mistake of sb: ai đó đã sai lầm khi làm gì (họ không nên làm vậy)

Tạm dịch: Đó là một sai lầm của Tony khi mua căn nhà đó.

A. Tony lẽ ra đã không nên mua căn nhà đó.

B. Tony đã không thể mua căn nhà đó. => sai nghĩa

C. Tony không thể nào là đã mua căn nhà đó. => sai nghĩa

D. Tony lẽ ra không cần phải mua căn nhà đó. => sai nghĩa

Chọn A.

Ý kiến của bạn