Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Its like being in one big TV show as everywhere look ju

Its like being in one big TV show as everywhere look ju

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

It's like being in one big TV show, as everywhere look just a little bit familiar.


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Sự hòa hợp chủ - vị

Giải chi tiết:

Chủ ngữ là đại từ bất định “everywhere” => coi nó như chủ ngữ số ít.

Động từ theo sau chủ ngữ số ít => phải chia.

Sửa: look => looks

Tạm dịch: Giống như đang tham gia một chương trình truyền hình lớn vậy, vì mọi nơi đều trông hơi quen thuộc.

Chọn D.

Ý kiến của bạn