Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Its not easy to apply to the university that has a very

Its not easy to apply to the university that has a very

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

It's not easy to apply to the university that has a very selective ______ policy.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Từ vựng

Giải chi tiết:

A. admission (n): sự chấp thuận (để nhập học)

B. permission (n): sự cho phép

C. acceptance (n): sự thừa nhận, sự chấp thuận

D. agreement (n): sự đồng ý, sự tán thành

Tạm dịch: Không dễ để nộp đơn vào trường đại học có chính sách tuyển sinh gắt gao.

Chọn A.

Ý kiến của bạn