Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Jane did very well in the exam She very hard couldnt ha

Jane did very well in the exam She very hard couldnt ha

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Jane did very well in the exam. She ...........................very hard.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Câu phỏng đoán với động từ khuyết thiếu

Giải chi tiết:

couldn’t have P2: chắc hẳn đã không làm gì

should have P2: lẽ ra nên làm gì (nhưng đã không làm trong quá khứ)

must have P2: chắc hẳn đã làm gì

can’t have studied: chắc hẳn đã không làm gì

Tạm dịch: Jane đã làm bài rất tốt trong kì thi. Cô ấy chắc hẳn đã học rất chăm chỉ.

Chọn C.

Ý kiến của bạn