Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

John congratulated us to our excellent results although

John congratulated us to our excellent results although

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

John congratulated us to our excellent results although we didn't know each other very well.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Giới từ

Giải chi tiết:

congratulate sb on (doing) sth: chúc mừng ai về cái gì

Sửa: to => on

Tạm dịch: John chúc mừng chúng tôi về kết quả xuất sắc của chúng tôi mặc dù chúng tôi không biết về nhau nhiều lắm.

Chọn A.

Ý kiến của bạn