Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Kể tên các lớp màng của cầu mắt và nêu chức năng của ch

Kể tên các lớp màng của cầu mắt và nêu chức năng của ch

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Kể tên các lớp màng của cầu mắt và nêu chức năng của chúng.


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

- Cầu mắt có 3 lớp màng bao bọc:

+ Màng cứng: nằm ngoài cùng có nhiệm vụ bảo vệ phần trong của cầu mắt.

+ Màng mạch: có nhiều mạch máu và các tế bào sắc tố đen tạo thành 1 phòng tối trong cầu mắt.

+ Màng lưới: chứa thụ cảm thị giác (2 loại tế bào: tế bào nón và tế bào que).

Ý kiến của bạn