Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Kể tên các tia đối nhau gốc O các tia trùng nhau gốc O

Kể tên các tia đối nhau gốc O các tia trùng nhau gốc O

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Kể tên các tia đối nhau gốc (O), các tia trùng nhau gốc (O).


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Áp dụng các định nghĩa của hai tia đối nhau và hai tia trùng nhau.

Giải chi tiết:

Các tia đối nhau gốc (O) là: (Om) và (On)

Các tia trùng nhau gốc (O) là: (OA) và (OC).

Chọn D.

Ý kiến của bạn